Konstytucje >> Konstytucja UE, 16 grudnia 2004 r.


B. ZAŁĄCZNIKI

DO TRAKTATU USTANAWIAJĄCEGO KONSTYTUCJĘ DLA EUROPY

16.12.2004 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 310/395