Konstytucje >> Konstytucja UE, 16 grudnia 2004 r.


ZAŁĄCZNIK I

LISTA OKREŚLONA WARTYKULE III-226 KONSTYTUCJI

1 Numer Nomenklatury Scalonej 2 — Opis produktów

DZIAŁ 1 Zwierzęta żywe

DZIAŁ2 Mięso i podroby jadalne

DZIAŁ 3 Ryby, skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce

wodne

DZIAŁ 4 Produkty mleczarskie; jaja ptasie; miód

naturalny

DZIAŁ 5

0504 Jelita, pęcherze i żołądki zwierząt (z wyjątkiem

rybich) całe i w kawałkach

0515 Produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie

indziej niewymienione ani niewłączone; martwe

zwierzęta objęte działami 1 lub 3,

nienadające się do spożycia przez ludzi

DZIAŁ 6 Żywe drzewa i inne rośliny; bulwy, korzenie i

podobne; kwiaty cięte i liście ozdobne

DZIAŁ 7 Warzywa oraz niektóre korzenie i bulwy

jadalne

DZIAŁ 8 Owoce i orzechy jadalne; skórki owoców

cytrusowych lub melonów

DZIAŁ 9 Kawa, herbata i przyprawy, z wyjątkiem mate

(pozycja nr 0903)

DZIAŁ 10 Zboża

DZIAŁ 11 Produkty przemysłu młynarskiego; słód; skrobie;

gluten pszenny; inulina

DZIAŁ 12 Nasiona i owoce oleiste; ziarna; nasiona i

owoce różne; rośliny przemysłowe i rolnicze;

słoma i pasza

DZIAŁ 13

ex 1303 Pektyna

C 310/396 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 16.12.2004


1 Numer Nomenklatury Scalonej 2 — Opis produktów

DZIAŁ 15

1501 Smalec i inny przetworzony tłuszcz ze świń;

przetworzony tłuszcz z drobiu

1502 Łój z bydła, owiec i kóz, surowy lub

przetworzony; łącznie z łojem premier jus”

1503 Stearyna smalcowa, oleostearyna, olej smalcowy,

oleina i olej łojowy, nieemulgowane,

niezmieszane i nieprzygotowane inaczej

1504 Tłuszcz i oleje z ryb i ssaków morskich, także

rafinowane

1507 Oleje roślinne, płynne lub stałe, surowe,

oczyszczane lub rafinowane

1512 Tłuszcze i oleje zwierzęce oraz roślinne,

uwodorniane, także rafinowane, ale nieprzygotowane

inaczej

1513 Margaryna, sztuczny smalec i inne przygotowane

tłuszcze jadalne

1517 Pozostałości po oczyszczaniu substancji tłuszczowych

i wosków zwierzęcych lub roślinnych

DZIAŁ 16 Przetwory z mięsa, ryb lub skorupiaków,

mięczaków i innych bezkręgowców wodnych

DZIAŁ 17

1701 Cukier buraczany lub trzcinowy i chemicznie

czysta sacharoza, w postaci stałej

1702 Pozostałe cukry; syropy cukrowe; miód

sztuczny (także zmieszany z miodem naturalnym);

karmel

1703 Melasa, także odbarwiona

1705 (*) Cukry, syropy, melasa aromatyzowana lub z

dodatkiem barwników (w tym cukier waniliowy

lub wanilina), z wyjątkiem soków

owocowych z dodatkiem cukru w jakichkolwiek

proporcjach

16.12.2004 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 310/397


1 Numer Nomenklatury Scalonej 2 — Opis produktów

DZIAŁ 18

1801 Ziarna kakao, całe lub łamane, surowe lub

palone

1802 Łuski kakao, łupiny, osłonki i pozostałe

odpady kakao

DZIAŁ 20 Przetwory z warzyw, owoców, orzechów lub

pozostałych części roślin

DZIAŁ 22

2204 Moszcz winogronowy, częściowo sfermentowany,

także z fermentacją zatrzymaną w inny

sposób niż przez dodanie alkoholu

2205 Wina ze świeżych winogron; moszcz winogronowy

z fermentacją zatrzymaną przez

dodanie alkoholu

2207 Jabłecznik, wino z gruszek, miód pitny i

pozostałe napoje na bazie fermentacji

ex 2208 (*)

ex 2209 (*)

Alkohol etylowy, denaturowany lub nie, o

jakiejkolwiek mocy, otrzymywany z produktów

rolnych, o których mowa w niniejszym

załączniku, z wyłączeniem wódek, likierów i

innych napojów spirytusowych; złożone preparaty

alkoholowe (znane jako skoncentrowane

ekstrakty”) do wyrobu napojów

ex 2210 (*) Ocet jadalny i jego namiastki jadalne

DZIAŁ 23 Pozostałości i odpady przemysłu spożywczego;

gotowa pasza dla zwierząt

DZIAŁ 24

2401 Tytoń nieprzetworzony, odpady tytoniowe

DZIAŁ 45

4501 Korek naturalny surowy; odpady korka; korek

kruszony, granulowany lub mielony

C 310/398 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 16.12.2004


1 Numer Nomenklatury Scalonej 2 — Opis produktów

DZIAŁ 54

5401 Len surowy lub obrobiony, ale nieprzędzony;

pakuły i odpady lniane (w tym skrawki workowe

lub rozwłóknione)

DZIAŁ 57

5701 Konopie naturalne (Cannabis sativa), surowe

lub obrobione, ale nieprzędzone; pakuły i

odpady z konopi naturalnych (w tym liny

oraz skrawki workowe lub rozwłóknione)

(*) Pozycja dodana artykułem 1 rozporządzenia nr 7a Rady Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej z dnia

18 grudnia 1959 roku (Dz.U. 7 z 30.1.1962, str. 71/61).

16.12.2004 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 310/399